Polityka prywatności

1. Polityka prywatności – ogólne informacje

 1. Poniższa polityka dotyczy strony www, funkcjonującej pod adresem url: paroclinic.pl
 2. Administratorem Państwa danych osobowych oraz operatorem niniejszego serwisu jest: Anna Mościcka, Aleja 3 Maja 5/B, 34-500 Zakopane, NIP: 7361665262
 3. Kontakt z operatorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ceo@paroclinic.pl
 4. Operator pełni funkcję administratora danych, jakie podali Państwo dobrowolnie za pośrednictwem wymienione strony internetowej (serwisu)
 5. Dane osobowe, o których mowa, mogą zostać wykorzystane w celu:
  • wysyłki tzw. newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • obsługi formularza kontaktowego i wysłanych przez Państwa zapytań,
  • realizacji zarezerwowanych usług,
  • poinformowania o terminie konsultacji, zmianie terminu,
  • poinformowania o akcjach promocyjnych Paro Clinic,
  • prowadzenia rozmów za pośrednictwem komunikatorów online,
  • prezentacji oferty.
 1. Informacje o użytkownikach uzyskiwane są za pośrednictwem serwisu w dwójnasób:
 • Poprzez zapisywanie tak zwanych ciasteczek (plików cookies) w urządzeniach końcowych,
 • Poprzez formularze, w których wpisują Państwo dobrowolnie swoje dane.

2. Metody ochrony danych, które stosuje Administrator

 1. Podane przez Państwa informacje oraz dane logowania, wprowadzone na stronie, są szyfrowane w Waszych komputerach, co oznacza, że mogą zostać odczytane tylko na serwerze docelowym. Miejsca wprowadzania danych osobowych, a także logowania w warstwie transmisji są chronione dzięki certyfikatowi SSL.
 2. Wprowadzone przez Was dane osobowe podlegają ochronie przeciwko potencjalnej kradzieży bazy danych z serwera. Ochrona ta polega na takim zaszyfrowaniu danych, że jedynie posiadający klucz Administrator ma do nich dostęp i może je odczytać. Hasła użytkowników niniejszego serwisu są hashowane i przechowywane w takiej postaci, zgodnie ze współczesnymi standardami. Oznacza to, że są one specjalnie zabezpieczone przed zewnętrznymi atakami i niemożliwe do poznania przez osoby trzecie.
 3. Dodatkową ochroną logowania do serwisu jest tak zwana autentykacja dwuskładnikowa.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne oraz regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa w celu jak najbardziej skutecznej ochrony danych.
 5. Dodatkowo Operator regularnie aktualizuje komponenty programistyczne (oprogramowanie) służące do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

3. Hosting

 1. Niniejszy serwis utrzymywany jest (hostowany) na serwerach operatora: nazwa.pl

4. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania Twoich danych oraz Twoje prawa.

 1. Istnieje kilka grup odbiorców, którym Administrator ma prawo przekazać Twoje dane osobowe, w przypadku gdy wymaga tego realizacja ciążących na nim obowiązków lub gdy jest to niezbędne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy. Dotyczy w szczególności:
  • firmy hostingowej (na zasadzie powierzenia),
  • upoważnionych współpracowników oraz pracowników, korzystających z tych danych by zrealizować cel działania strony,
  • firm świadczących usługi marketingowe na rzecz Administratora,
  • oraz operatorów pocztowych.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania powiązanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres trzech lat.
 3. W każdej chwili masz prawo zażądania od Administratora:
 1. dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz ich sprostowania,
 2. ograniczenia przetwarzania,
 3. trwałego usunięcia,
 4. oraz przenoszenia danych.
 1. Masz prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku wystąpienia ważnych oraz prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W przypadku wszelkich nieprawidłowości w działaniu Administratora masz możliwość złożenia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), mieszczącego się przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193).
 3. Podajesz dane osobowe dobrowolnie –  aczkolwiek jest to czynność niezbędna do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być zostać podjęte czynności polegające na zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu mającym na celu świadczenie usług w ramach zawartej umowy oraz prowadzenie przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Twoje dane osobowe nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej – czyli do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Informacje zawarte w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane przez Ciebie (użytkownika) dobrowolnie, w tym dane osobowe, jeśli je podasz.
 2. Serwis może możliwość zapisania informacji dotyczących parametrów połączenia (adres IP, oznaczenie czasu).
 3. W niektórych przypadkach serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych zapisanych przez Ciebie w formularzu z Twoim adresem e-mail. W takiej sytuacji adres mailowy pojawi się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Za każdym razem zarówno kontekst, jak i opis formularza w czytelny sposób informują do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje dotyczące zachowania użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Jednocześnie nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o Twoich preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google możesz przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia dostępnego pod linkiem: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, które umożliwiają dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie. Może to dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe (użytkownika) są wykorzystywane do śledzenia Cię, natomiast w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Warunkiem technologicznym takich działań jest włączona obsługa ciasteczek (plików cookie).
 3. Operator wykorzystuje funkcję piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym przypadku na danych, których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa opiera się na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator może stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie tak zwanych map ciepła, a także nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi, co oznacza, że nie wie on kogo (jakiej osoby fizycznej) one dotyczą. Co istotne nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła ani inne dane osobowe.
 5. Operator ma możliwość zastosowania rozwiązania automatyzującego działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników (np. mogącego przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony), o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z tak zwanych ciasteczek – czyli plików cookies.
 2. Pliki te stanowią rodzaj danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
 4. Pliki te mogą zostać wykorzystane w celu:
  1. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Techniki marketingowe”;
 5. W Serwisie występują dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są natomiast w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa (czyli programowanie do przeglądania stron internetowych) na ogół dopuszcza domyślnie przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie ciasteczek oraz ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji pomoc lub dokumentacja swojej przeglądarki internetowej.
 7. Warto zapamiętać, że ograniczone zastosowanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą zostać wykorzystane także przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu takie jak: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA) Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA

9. Zarządzanie plikami cookies – wyrażanie i cofanie zgody

 1. W przypadku gdy nie chcesz otrzymywać plików cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki. Istotne jest jednak to, że wyłączenie obsługi tych plików, które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie serwisu.
 2. Aby zarządzać ustawieniami ciasteczek (pliki cookies), wybierz z listy poniżej używaną przez siebie przeglądarkę internetową. Następnie działaj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Masz pytania lub chcesz zarezerwować wizytę?

Zadzwoń do nas: 501 510 502

Pierwszy laser wolumetryczny na Podhalu